donderdag 11 juli 2013

Nieuwe cold case! Wie staan er op de Friezendei-films van 1932 en 1936?Dit keer betreft de nieuwe cold case een  tweetal  films die afkomstig zijn van het Fries Film Archief.
Het zijn beelden van twee zogenoemde Friezendagen.  Op de eerste film ziet u beelden van de Friezendei  van 1932 en op de andere film zijn beelden van de Friezendei  van 1936 te zien.  De film van 1932 kunt u hier bekijken en de andere film is hier te vinden.
Cold Case Tresoar en het Fries Film Archief zijn nieuwsgierig naar welke personen er allemaal op deze twee films te zien zijn. Er is al het één en ander bekend, maar van de meeste personen is niet bekend wie het zijn. Daarom  vragen we om jouw hulp! Herken je één of meerdere personen? Laat het ons weten!  Ook andere informatie is welkom. Wie waren bijvoorbeeld de makers van de films?  Zijn er films van andere Friezendagen gemaakt en zijn die bewaard gebleven? U kunt zoals gebruikelijk een reactie op deze facebookpagina achterlaten, een tweet (#coldcasetresoar) sturen of een mail sturen naar coldcase@tresoar.nl.

Wat is een Friezendei?

Aan het eind van de 19e eeuw begon een migratiestroom uit Fryslân op gang te komen.  De stagnerende landbouweconomie bood onvoldoende bestaansmogelijkheden voor de bevolking.
Het meest in het oog liepen de landverhuizers die naar Amerika vertrokken. Maar ook vertrokken er velen naar de Randstad, naar Twente en naar de mijnen in Zuid-Limburg. Ze vonden nogal eens werk als onderwijzer s of politieagent, maar ook in de opkomende industrie.
De Friezen in den vreemde zochten vaak contact met elkaar en verenigden zich in culturele verenigingen, de Fryske Kriten, die in vrijwel alle grotere steden werden opgericht. Ook deze Kriten sloten zich aaneen in een Bûn fan Friezen om Utens, it bûtenbûn. Af en toe organiseerden de kriten een Friezendag voor al hun leden. Tijdens zo’n Friezendag werden allerlei activiteiten georganiseerd.

Wat is er al bekend?

Over de film van de Friezendei uit 1936 is bekend dat deze dag gehouden is op 12 juli 1936 bij het plaatsje Birkhoven vlakbij Amersfoort. De opening werd gedaan door waarnemend voorzitter J.Eppenga. Er werd een kinderzangspel van Barend van der Veen op gevoerd, By de Boer. En het openluchtspel Brésân van J.B. Schepers stond op het programma. Dit bestond uit twee delen: Friesland voorheen en Friesland nu. Het stuk stond onder leiding van T.J. Wiersma en er deden zo’n 100 spelers van verschillende verenigingen mee. Er waren ongeveer 2000 bezoekers.
Verslagen van deze dag verschenen in het blad ‘It Heitelân’ (1936, nr.7, p. 176) en in ‘Sljucht en Rjucht’ (1936, nr. 29, p. 460). Meer informatie over Friezendagen kunt u vinden in H. Weijer e.a., Friezen yn ‘e Frjemdte. In Skiednis fan Friezen om Utens, Leeuwarden 2011.
Over de film van de Friezendei 1932 weten we weinig.  Alle informatie hierover is welkom.

Links naar de beide films in catalogus Fries Film Archief:

1932: http://tinyurl.com/masamqq
1936: http://tinyurl.com/layy86y

Geen opmerkingen:

Een reactie posten