dinsdag 23 april 2013

Catalogus van de Franeker Universiteitsbibliotheek 1644 online in te zien

Aan de hand van een catalogus deed bibliothecaris Johannes Antonides van der Linden in 1648 een kastcontrole waarna hij ontdekte dat er boeken ontbraken.

De gedrukte catalogus van de Franeker Universiteitsbibliotheek 1644 (signatuur Wb 173) is nu digitaal te bekijken.
Deze catalogus omvat 112 pagina’s met de boeken zoals die in het jaar 1644 opgesteld stonden in de bibliotheek, met vermelding van de wijze van opstelling in de kasten. In de marge staan aantekeningen over de aan- of afwezigheid van de boeken bij de kastcontrole in de zomer van 1648: resp. habetur en defuit voor wel of niet aanwezig.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten